Телне сайлау
Русча-татарча электрон сүзлек
1
Сөйли торган беренче русча-татарча онлайн сүзлек
2
Хәзерге рус теленең 30 000 меңнән артык сүзен туплаган
3
Сүзләрне профессиональ диктор укый

Сүзләрнең русчадан татарчага тәрҗемәсе.

Телне сайлау